Категорія: 1944 – 1946 Закарпатська Україна

Переглядів: 1225

Земельне питання в діяльності Народної Ради Закарпатської України

Після визволення Закарпаття, на території, яка де-юре ще до осені 1945 р. входило до складу Чехословаччини, зразу ж за старою перевіреною схемою, радянська влада стала проводити політичні, соціальні та економічні перетворення. Завдання, які вирішувалися органами місцевого самоврядування, як сільських і міських, так і окружних рівнів, повинні були розв’язуватися за сценарієм та під контролем радянської влади. Продовження

Державно-політичний етап в історії краю

Своїм пожираючим полум’ям Друга світова війна обпалила і наш край. Закарпаттю наприкінці війни, як і перед її початком, судилося пережити хвилюючі дні свого національно-державного відродження. В обох випадках події мали чимало схожого, а ще більше відмінного: в 1938 – 1939 роках тутешня державність творилася, на наш погляд, за задумом і під диктовку Берліна руками української еміграції, стараннями якої автономна Підкарпатська Русь перетворилася в Карпатську Україну, яка, на жаль, не стала апогеєм піднесення національної свідомості більшості корінного населення, а мала стати «зародком самостійної соборної України». Наприкінці війни уже за московською режисурою з вигнанням німецько-угорських окупантів зусиллями політпрацівників 4-го Українського фронту Радянської армії та місцевих комуністів при показній більшості народна новонароджена державність під назвою «Закарпатська Україна» виявилася тимчасовим державним утворенням для реалізації сталінського об’єднання українських земель в єдиній державі. Продовження

Міжнародний фактор і Закарпатська Україна

В історії Закарпаття 1945 рік став доленосним. Внаслідок перемоги над фашизмом закарпатська земля була визволена з-під чужоземного гніту і завдяки збігу історичних обставин та волею більшості населення возз’єдналась з Україною. Кожне слово Маніфесту про возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною, схваленого на Першому з’їзді Народних комітетів Закарпатської України 26 листопада 1945 року, було пройняте ненавистю до багатовікового іноземного поневолення і щирим бажанням жити разом з усім українським народом. Ідея Маніфесту стала реальністю 29 червня 1945 року, коли в Москві було підписано Договір про Закарпатську Україну між Чехословаччиною, до складу якої тоді юридично входила Підкарпатська Русь, та Радянським Союзом, який домагався своєї присутності і якнайшвидшого утвердження в Карпатах. Продовження