Категорія: Право

Переглядів: 1221

Методичні матеріали до вивчення дисципліни “Порівняльно-конституційне право”. Ален Панов

1Видання присвячене ключовим аспектам державного права зарубіжних країн. Зміст спрямований на вивчення студентами тих вищих навчальних закладів, профіль спрямування яких націлений на юриспруденцію та міжнародні відносини. Курс має предметом дослідження діючий конституційний (державний) лад зарубіжних країн, але водночас тісно пов’язаний з історико-філософськими дисциплінами, перш за все з «Теорією держави і права» та «Історією держави і права зарубіжних країн». Стосовно останньої, «Державне право зарубіжних країн» є її логічним продовженням, яке підсумовує розгляд державного устрою окремих країн на сучасному етапі їх розвитку.

Переглянути або Завантажити

Державне право зарубіжних країн. Ален Панов

3Державне право зарубіжних країн викладається в якості основної дисципліни у вищих навчальних закладах, профіль спрямування яких націлений на юриспруденцію та міжнародні відносини. Предмет курсу полягає у вивченні основних інститутів державного та суспільного ладу окремих зарубіжних країн на узагальненому та конкретизованому рівнях. З огляду на це дисципліна поділяється на загальну і особливу частини. Новизною цієї програми курсу є дослідження країн, які, як правило, залишаються поза увагою при вивченні даної дисципліни (Південна Америка, Африка, “некласичні ” країни Азії тощо).  

Переглянути або Завантажити

Основи країнознавства (Європа). Ален Панов

Osnovi-krainoznavstva-1Курс “Основи країнознавства держав Європи” являє собою комплексний вид навчальної дисципліни. Комплексність його проявляється в тому, що предмет дослідження країнознавства знаходиться на стику кількох наук: правознавства, історії, географії. Мета курсу полягає у всебічному вивченні сучасних держав Європи, а саме: географічного положення, етапів їх історичного розвитку, сучасної форми державного правління і територіального устрою, економіки. Навчальний посібник знайомить із детальним описом географічних, історичних та правознавчих реалій європейських країн.

Переглянути або Osnovi-krainoznavstva

Історія держави і права зарубіжних країн. Ален Панов

Історія-держави-і-права-1Історія держави і права зарубіжних країн викладається як основна дисципліна на юридичних факультетах, інститутах, академіях. Разом з “Теорією держави і права”, “Історією політичних і правових вчень”, “Філософією права”, “Історією держави і права України”, “Римським правом” цей курс утворює групу історико-філософських правових вчень, які є базовими по відношенню до галузевих юридичних наук. Предмет курсу вивчає виникнення, розвиток, функціонування інститутів держави і права окремих країн; аналіз змісту та наслідків державно-правових процесів, які розвивалися у минулому; розкриття їх конкретно-історичних закономірностей; еволюцію основних державно-правових інститутів, які відіграють важливу роль у діяльності сучасних країн.

Переглянути або Завантажити

Дипломатична і консульська служба. Ален Панов

6Дипломатична і консульська служба – це теоретико-практична навчальна дисципліна, яка викладається для студентів-міжнародників. Курс розглядає наступні блоки проблем:1. Дипломатичні відносини: поняття та технологія їх здійснення. 2. Консульство – спеціальний інститут дипломатичних відносин. 3. Привілеї та імунітети – основа статусу дипломата та консула. 4. Дипломатична служба в Україні – зміст, поняття, завдання, структура.   5. Консульська служба – спеціальний вид дипломатичної служби.

Переглянути або Завантажити

Державне (конституційне) право зарубіжних країн. Ален Панов

2Державне право зарубіжних країн викладається як основна дисципліна у вузах, профіль спрямування яких націлений на юриспруденцію та міжнародні відносини. Хоча курс вважається галузевою дисципліною, яка має предметом дослідження діючий конституційний (державний) лад зарубіжних країн, він тісно пов’язаний з історико-філософськими дисциплінами, перш за все з “Теорією держави і права” та “Історією держави і права зарубіжних країн”. Стосовно останньої, “Державне право зарубіжних країн” є її логічним продовженням, яке підсумовує розгляд державного ладу окремих країн на сучасному етапі їх розвитку.

Переглянути або Завантажити

Основи країнознавства. Південна Америка. Ален Панов

Pivdenna-Amerika-1Навчальна дисципліна «Основи країнознавства» займає одне з найважливіших місць у системі суспільних дисциплін. Вона дає можливості набути чи поглиблювати знання з основ державного ладу, політичної та економічної географії, історії окремих країн, що в свою чергу значно розширює світогляд студентів, учнів, а також інших набувачів інформації. В запропонованому посібнику розкриваються основні параметри країн Південної Америки – регіону, який на сьогодні знаходиться на стадії динамічного розвитку в багатьох сферах суспільного життя.

Переглянути або Завантажити