Категорія: Історія

Переглядів: 2067

Наш місцевий Вавилон. Степан Черничко, Чілла Фединець

вавилон111Історія мовної політики на території сучасного Закарпаття у першій половині ХХ століття (до 1944 року)

Закарпаття у XX столітті належало декільком країнам, навіть були періоди, коли територія регіону підпорядковувалася одночасно різним державам. Саме тому історія краю є унікальною, в якому часто співіснували докорінно протилежні одне одному мовно-політичні прагнення. Використання та функціональний розвиток мов залежав від історичних, політичних, економічних, соціально-культурних, соціально-демографічних та ідеологічних факторів. У монографії розглядається мовна політика саме як сукупність таких чинників.

Переглянути

Під плащем Святого Мартіна. Олексій Філіппов

Св.МартінІсторія геральдики Закарпаття для більшості українських науковців є справжньою «terra incognita». Дослідження є четвертим із числа тих, що пояснюють змістовні й тематичні харатеристики територіальних гербів Закарпаття. Воно здійснено на основі документальних матеріалів Державного архіву Закарпатської області (ДАЗО – Україна) і Угорщини, а також досліджень польських і угорських істориків. Видання знайомить з невідомими сторінками геральдичної історії, минулого Мукачева та розриває таємницю – чому і як місто Мукачево поєднало свою долю з іменем Святого Мартіна.

Переглянути

Збірник публікацій по геральдиці 1994-2010 років. Олексій Філіппов

HeraldykaІсторія геральдики Закарпаття для більшості українських науковців є справжньою «terra incognita». Вона докорінно відрізняється від методики створення полкових і сотенних печаток Запорізької Січі, від міських гербів лівобережної України, розроблених Геральдичною канцелярією і Герольдмейстерською конторою Російської імперії. Для того, щоб краще зрозуміти особливості закарпатської територіальної геральдики, треба вивчати середньовічну європейську історію і знати геральдичні традиції Угорщини і Польщі, Чехії і Німеччини, Австрії і Трансільванії. Пропонований збірник є п’ятою книжкою із серії тих, що пояснюють змістовну й тематичну складову територіальних гербів Закарпаття. Він здійснений на основі документальних матеріалів Державного архіву Закарпатської області (ДАЗО – Україна), українських істориків і авторських досліджень.

Переглянути

Мукачево в XХ веке. Алексей Филиппов

m_20Краєзнавчий нарис російською мовою “Мукачево в ХХ веке. Краткая история одного города за 100 лет” розкриває життя міста на фоні бурхливого ХХ століття. Автор розкриває маловідомі сторінки історичного минулого Мукачева, його житлів, вулиць, будинків. Читачеві пропонуються цікаві фрагменти подій у житті міста в періоди Австро-Угорщини, Чехословаччини, Угорського королівства, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки, сучасної України.

Переглянути

Мукачево в XІХ веке. Алексей Филиппов

m_19Краєзнавчий нарис російською мовою “Мукачево в ХІХ веке. Краткая история одного города за 100 лет” розкриває цікавинки життя міста, яке до 1919 року називали Мункач. Автор хронологічно прослідковує події та факти в розвитку міста, акцентує увагу на маловідомих сторінках минулого, революційних подіях, еволюції місевого самоуправління тощо. Погляд дослідника сягає періоду Австрійської імперії та (з 1867 року) Угорського королівства в її складі.

Переглянути

Мукачево в XVIII веке. Алексей Филиппов

Мукачево у 19 віці, книгаКраєзнавчий нарис російською мовою “Мукачево в XVIII веке. Краткая история одного города за 100 лет” присвячений опису подій із життя міста, яке перебувало в центрі складних суспільно-політичних умов розвитку тогочасних Австрії та Угорщини. Автор подає ключові аспекти повстання князя Ференца ІІ Ракоці проти Габсбургів, завершення протистояння та його наслідків, впливу на розвиток міста і домінії німецьких графів фон Шенборнів. Цікавим є й дослідницький опис архтектурного розмаїття Мукачева та його околиць.  

Переглянути

Карпатська Україна в контексті українського державотворення. Микола Вегеш, Маріан Токар, Михайло Басараб

Карпат
У навчально-методичному посібнику системно висвітлю­ються взаємопов’язані проблеми розвитку Карпатської України в контексті українського державотворення для широкого впровадження основних її компонентів у навчальному і виховному процесі педагогами й вихователями різноманітних навчально-виховних закладів. Матеріал дозволяє в доступній формі ввести тему Карпатської України до навчальних та виховних планів.

 Переглянути або Завантажити

Українська Гельсінська Спілка в Закарпатті. Михайло Басараб

УГС-в-ЗакарпаттіІсторико-політологічний нарис «Українська Гельсінська Спілка в Закарпатті» присвячений умовам створення та діяльності в Закарпатті однієї з перших неформальних громадсько-політичних організацій — Української Гельсінської Спілки (УГС). Подається аналіз різнопланової роботи УГС на межі 80 — 90-х років XX століття, її програмових та інших документів. Змальовується хронологія подій, безпосередніми учасниками яких були активісти організації. Автором визначається роль УГС в умовах боротьби за незалежність України та й взагалі в контексті тогочасних суспільно-громадських і політичних змін у краї.

Переглянути