Переглядів: 2045 | 19.03.2014 - 11:33

Наш місцевий Вавилон. Степан Черничко, Чілла Фединець

вавилон111Історія мовної політики на території сучасного Закарпаття у першій половині ХХ століття (до 1944 року)

Закарпаття у XX столітті належало декільком країнам, навіть були періоди, коли територія регіону підпорядковувалася одночасно різним державам. Саме тому історія краю є унікальною, в якому часто співіснували докорінно протилежні одне одному мовно-політичні прагнення. Використання та функціональний розвиток мов залежав від історичних, політичних, економічних, соціально-культурних, соціально-демографічних та ідеологічних факторів. У монографії розглядається мовна політика саме як сукупність таких чинників.

Переглянути