Переглядів: 685 | 12.06.2017 - 12:01

Агенція досліджень «Карпатія»: «Дезінформація шкодить протидії расово-національній дискримінації в українських регіонах! Закарпаття – територія миру і злагоди!»

0001Громадська організація «Агенція досліджень регіонального соціуму «Карпатія» ініціює створення громадської просвітницько-інформаційної платформи «STOP дезінформації! Ні расово-національній дискримінації та антисемітизму», яка спрямована на боротьбу з проявами дезінформації в засобах масової інформації в Україні та сусідніх державах, а також на виховання в учнівсько-студентської молоді, внутрішніх переселенців, біженців, іноземних гостей, інших громадян ключових принципів расово-національної толерантності, терпимості й взаємоповаги, що є засадничою умовою формування громадянського суспільства.

«Карпатія» закликає долучитися до цієї акції представників громадських організацій, ЗМІ, різноманітних державних та недержавних інституцій, громадських і політичних активістів, інтелігенцію, педагогічний загал, інших громадян і у своїй діяльності підтримувати тезу про Закарпаття як територію миру і злагоди, що перевірено історією та сучасністю, проводити просвітницькі заходи й пропаганду відповідних ідеї, викривати і засуджувати будь-які дискримінаційні прояви на етнічному, національному, расовому ґрунті.

Наголосимо, що Закарпаття – найзахідніший регіон України, який межує з країнами ЄС (Польща, Словацька Республіка, Угорщина, Румунія) й історично є багатонаціональним за складом населення. Минуле регіону свідчить про традиційне мирне співжиття різних національностей у попередні історичні періоди. Інформаційні війни, сучасні суспільно-політичні, міграційні процеси та міжнародні відносини ускладнюють комунікативні аспекти між расовими та національними групами. Споконвічне міжнаціональне співжиття представників різних національностей та етносів, рух внутрішніх вимушених переселенців з Криму та Сходу України, зовнішніх мігрантів з країн Близького Сходу, Азії, Африки та інших регіонів змушує всіх адаптовуватися до співіснування в Закарпатті й інтегруватися до регіонального соціуму на ціннісних демократичних засадах.

На сьогодні в інформаційному просторі використовується провокативна дезінформація щодо расово-національної безпеки. Це вимагає спрямованої просвітницької роботи в регіональному середовищі з метою динамічного і безперервного виховання расово-національної толерантності, взаємоповаги, пропаганди загальнолюдських цінностей, демократичного, гуманного світосприйняття, морально здорової свідомості з метою недопущення міжнаціональних конфліктів, інших негативних явищ.

Наша спільна мета – позбавити пасивності громадськість та особливо молодь щодо проблем адаптації представників різних національностей, які проживають в регіоні до нових викликів сучасності, протидіяти неправдивим та свідомо викривленим інформаційним закидам щодо міжнаціональних відносин, а також пропагувати міжрасове 0001й міжнаціональне мирне співіснування в українському регіоні.

Агенція досліджень «Карпатія» офіційно заявляє, що дезінформація шкодить протидії расово-національній дискримінації в українських регіонах, а Закарпаття зокрема є традиційно територією миру та злагоди! «Карпатія» закликає відмовитися від будь-якої дискримінаційної риторики всіх, хто проживає в регіоні, виступає проти дискримінації представників всіх національностей й будь-якої дезінформації на національно-расову тематику. Громадська організація стоятиме на позиції недопущення національних, соціальних, політичних та інших конфліктів, проявів антисемітизму в Закарпатті, своєю діяльністю сприятиме пропаганді толерантності, терпимості, взаємоповаги у суспільстві й протидіятиме поширенню в інформаційному полі ксенофобних матеріалів.

Сподіваємось, що просвітницько-інформаційна платформа «STOP дезінформації! Ні расово-національній дискримінації та антисемітизму» об’єднає здорові громадсько-суспільні сили й сприятиме становленню стабільного позитивного іміджу Закарпаття як толерантного й мирного українського регіону.

 Агенція досліджень «Карпатія» / Інфоклуб «Політична Просвіта»