Переглядів: 625 | 27.08.2017 - 11:49

«STOP дезінформації! Толерантні громадяни – мирний регіон»: в Ужгороді відбувся семінар для педагогів і студентів з протидії етнічній дискримінації та антисемітизму

у26 серпня в Ужгороді за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні відбувся семінар «STOP дезінформації! Толерантні громадяни – мирний регіон», який спрямований на протидію дезінформації щодо етнічної дискримінації та антисемітизму в Закарпатті. До його роботи були залучені вчителі, вихователі, методисти та студенти із міст, селищ і сіл різних районів Закарпатської області, а також зарубіжні студенти, які навчаються в Ужгородському національному університеті.

дКоманда проекту (ГО «Агенція досліджень регіонального соціуму «Карпатія», ГО «Освіта майбутнього», інші партнери) працювала з аудиторією в напрямку пошуку відповідей на актуальні виклики інформаційного та освітньо-виховного простору. Зокрема, учасники семінару намагалися підтвердити чи спростувати тезу про те, що Закарпаття – це мирний і толерантний регіон. Було презентовано історичні та культурні аспекти внутрірегіонального виживання в реаліях суспільного миру та етнічної взаємотерпимості у контексті динаміки суспільно-політичного розвитку краю впродовж останніх століть.

вТренери та експерти спільно з учасниками визначали критерії позитивних та негативних асоціацій крізь призму багатонаціональності регіону, впливу історико-географічної межовості закарпатців у ареалі різних національних культур, динаміки міграції, умов безвізу тощо. Було вказано на ментальні особливості характеру місцевого населення крізь призму їх регіональної спорідненості та міжетнічної взаємодії. Аудиторія займалася і розпізнаванням тематичних категорій (етностереотипи, етнічна дискримінація, антисемітизм та ін.), їх спільних та відмінних ознак. Чимало говорилося і про фактори впливу на рівень дезінформації щодо етнічної дискримінації та антисемітизму в Закарпатті, індикаторами якого впродовж сотні років у регіоні і незважаючи на часті зміни державної приналежності краю, залишилися політичний режим, державна національна політика, освіта й виховання.

еВиходячи зі складу цільової групи, неодноразово зазначалося, що проектна робота має на меті сприяти відповідальній мотивації виховання педагогами в учнівської, студентської молоді демократичних цінностей, взаємоповаги, толерантності, терпимості до представників різних національностей, що проживають в області та тих, котрі опинилися тут в силу певних, навіть, тимчасових обставин. Під час роботи семінару обговорювалися й рекомендації щодо запобігання дезінформаційної кампанії в контексті освіти і виховання в поліетнічному середовищі, серед яких, крім іншого, інформаційно-просвітницька пропаганда, виховна робота, формування взаємної довіри громадян, вивчення спільної історії та недопущення її фальсифікації, активна міжетнічна взаємодія на фоні регіональної єдності, популяризація медіаграмотності серед молоді тощо.

хТакож було обговорено плани взаємодії цільової групи та проектної команди щодо кінцевих продуктів проекту, серед яких відеофільм, плакати, методичний посібник, а також визначено найближчі робочі завдання проекту. Можемо констатувати, що тема і мета проекту SUP30017GR0037 «Боротьба з етнічною дискримінацією та антисемітизмом в Закарпатті» знайшли публічну підтримку в освітньо-виховному просторі регіону й має хороші й поживні інформаційно-просвітницькі перспективи для продовження в багатонаціональному середовищі.

тУ підсумку, всі учасники семінару дійшли висновку, що в Закарпатті дискримінація за расово-національною ознакою неприпустима і це є для місцевого населення історичною реальністю, а інша інформація є фейком, провокацією та дезінформацією. Громадяни багатонаціонального Закарпаття безальтернативно виступають за формування толерантного суспільства й забезпечення позитивного іміджу краю – як території миру, злагоди і толерантності. І педагоги готові взяти на себе виховну місію.

бА найважливішим завданням сьогодення є належне й доступне інформування молоді та й усього населення краю з метою недопущення реалізації провокаційних механізмів інформаційної війни.

Маріан ТОКАР, ГО «Агенція досліджень «Карпатія» (Ужгород)