Переглядів: 379 | 26.11.2017 - 12:04

Завершено один із етапів грантового проекту за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні

225 листопада в Ужгороді проведено семінар, що передбачений програмою проекту «Боротьба з етнічною дискримінацією та антисемітизмом в Закарпатті» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

У центрі його уваги, який ініціатори від Агенції досліджень «Карпатія» назвали «STOP дезінформації! Протидія дискримінації в поліетнічному середовищі», були поставлені проблеми ризиків і недоречностей дискримінації поліетнічного Закарпаття, умов перехрестя міграційних потоків у регіоні й взаємодії національних меншин та їх громадських організацій у ракурсі консолідації українського суспільства, а також освітньо-виховних тенденцій сучасного багатонаціонального середовища.

Цільова аудиторія, що складається з учителів, вихователів та студентів, спільно з командою тренерів та експертів проекту визначали динаміку розвитку національних спільнот в регіоні, провокативні тенденції суспільних реалій, недопущення і протидію впливам інформаційної дезінформації на молодіжне середовище шкільного та позашкільного віку.

В практичній площині розглядалися основні принципи ймовірних конфліктних ситуацій, які спричинюють обговорення і дебати, вимогу до сторін оперувати правдивою інформацією та відповідну поведінку, в основі якої лежить повага до опонента і культура спілкування.

+2Завдяки участі у семінарах учителями і вихователями Закарпатської області отримано теоретичні знання з проблем протидії етнічній дискримінації та антисемітизму в регіоні, а також здійснено підготовку до тренінгової частини проекту, яка розпочинається в грудні. Відтак, проектна команда готує навчально-виховний методичний посібник для педагогів з метою використання пропаганди ненасилля в етнонаціональному середовищі на практиці. Учасники проекту зможуть поширювати отримані знання у своїй подальшій професійній, громадській та інших видах роботи.

Маріан ТОКАР, голова ГО «Агенція досліджень регіонального соціуму «Карпатія» (Ужгород)